Børneattest
 

Kort fortalt. 

I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente børneattester i

forbindelse med ansættelse af personale mv. For dansk idræt medfører

det, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på

nyansatte trænere, ledere, instruktører mv., som er i direkte og vedvarende

kontakt med børn under 15 år. Overholdes loven ikke, kan idrætsforeningen

straffes økonomisk.
 

Hinnerup gymnastik samvirke.
I Hinnerup gymnastiksamvirke har bestyrelsen besluttet at børneattester indhentes på følgende måde.

  • Årlig indhentning af børneattester på alle trænere, hjælpere og bestyrelsesmedlemmer.

  • Øjeblikkelig indhentning af børneattester ved nyansættelser af trænere, hjælpere og bestyrelsesmedlemmer.

Dette betyder, at ingen børneattest er mere end 1 år gammel.

Hinnerup Gymnastik Det sociale fællesskab - Den personlige glæde - Den gymnastiske udfordring