Opdateret pr. 10. december 2020

 

Kære medlemmer i Hinnerup Gymnastik

Grundet nye restriktioner i Region Midt, skal alle sportsaktiviteter lukke ned.

 

Restriktionerne er indtil videre gældende til og med 3. januar. Så hvis det holder er der gymnastik igen fra og med uge 1 (igen gælder evt. aftaler med instruktører) . Sker der ændringer ift. det, så skriver vi ud.

De restriktioner, der kom i oktober/november er dog gældende til og med 28/2- 2021. Det betyder at vi bibeholder de eventuelle ændringer, der har være på holdene. 

Kontakt jeres instruktør, hvis I er i tvivl.

Rigtig god jul og godt nytår 

På vegne af bestyrelsen

Rikke Meineche  
CORONA REGLER i Hinnerup Gymnastik
 
 • Bliv hjemme hvis du ikke føler dig rask.
 • Ankom først kort tid før holdstart – helst ikke for tidligt eller for sent
 • Ankom, så vidt muligt, omklædt til træningen og forlad træningsstedet straks efter træning
 • Brug af omklædningsrum og toilet er på eget ansvar. Foreningen har ikke kapacitet til at spritte af mellem hvert hold. Der henvises til Hallens retningslinjer for brug deraf.
 • Alle gymnaster bedes medbringe egne Drikke/vandflaske med navn, som skal være påfyldt hjemmefra. Dette for at undgå mindst muligt berøring med vandhaner.
 • Når du kommer til træningsstedet – så sørg for at vaske hænder eller brug håndsprit, som er tilgængelig
 • Gymnasterne bedes blive i hallen under hele træningen pga. afspritning osv.
  Snak evt. med jeres børn om dette hjemmefra. (ikke løbe ind og ud af hallen)
 • Springgymnaster, skal afspritte hænder i løbet af træningen
 • Hold 1-2 meters afstand til andre deltagere – ved springmodtagning har vi fokus på sikkerhedsmodtagning og dermed kortvarig fysisk kontakt
 • Medbring eget liggeunderlag på voksenholdene hvor der er behov for dette
 • Respekter og efterlev de retningslinjer, som instruktører og forening anviser
 
Retningslinjer for forældre og søskende:

 
 • Respekter og efterlev de retningslinjer, som instruktører og forening anviser
 • Hvis du afleverer/afhenter dit barn til træning, gør det så vidt muligt udenfor træningssalen, så vi undgår for mange i salen på én gang. Der kan være tilfælde, hvor dette ikke er muligt – sørg da for at holde øje med, at I ikke er for mange i hallen og gør opholdet i salen så kort som muligt
 • Forældre må ikke opholde sig i træningshallen/sal
 • Undgå så vidt muligt at tage søskende med i salen. I salene er der et max. antal personer, der må opholde sig, og dette krav skal vi overholde
 • Hold 1-2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre forældre
 • Husk god hygiejne før, under og efter, hvis du går ind i salen
 • Nogle hold vil gerne have din/jeres hjælp til rengøring og afspritning af redskaber – henvend dig til en instruktør 😊
 
Vi har som forening taget alle vores forholdsregler i forhold til rengøring af redskaber i haller og sale, og alle instruktører er nøje informeret om dette. Vi følger alle DGI´S vejledninger og henvisninger.
 
For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne ovenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af COVID-19 fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt. Vi henstiller derfor til, at alle følger gældende retningslinjer, love og anvisninger. Stor tak til jer alle for at være med til at gøre en forskel.

 
Hinnerup Gymnastik Det sociale fællesskab - Den personlige glæde - Den gymnastiske udfordring