Hinnerup Gymnastik afholder generalforsamling

Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.30

I klublokalet på Rønbækskolen ud mod Ådalsvej

Alle er velkomne :-)
Indkaldelse til Generalforsamling
 

Tirsdag den 6. oktober, 2020 kl. 19.30

Klublokalet på Rønbækskolen
 ud mod Ådalsvej

            Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Indkomne forslag:
Bestyrelse forslår to ændring af foreningens vedtægter
§ 6 – tekst ”i den lokale avis.” forslås ændret til ”på hjemmeside, Facebook og mail sendes til sæsonens medlemmer.”
§ 7 – Forslag til tilføjelse: ”Kasserer kan egenhændig foretage udbetalinger af beløb til max kr. 15.000,-. Udbetalinger på beløb over kr. 15.000,- skal godkendes af formand og kasserer i forening.”

 
  1. Valg af bestyrelse
Efter tur afgår:
Rasmus Bach – modtager genvalg
Annelise Schultz Krogshave – modtager genvalg
Jytte Simonsen – modtager ikke genvalg
  1. Valg af suppleanter
  2. Valg af revisor
  3. Valg af revisorsuppleant
  4. Evt.
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
indsendes til formanden Merete Bruun Johansen,  Engvej 28, 8382 Hinnerup

hansenmerete@hotmail.com
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
Med venlig hilsen
Hinnerup Gymnastik
www.hinnerupgymnastik.dk

 
Hinnerup Gymnastik Det sociale fællesskab - Den personlige glæde - Den gymnastiske udfordring